Mravenci rodu Atta (Atta cephalotes)
Mravenci rodu Atta (Atta cephalotes)
Vážka obecná (Sympetrum vulgatum)
Vážka obecná (Sympetrum vulgatum)
Šídlo modré ( Aeshna cyanea )
Šídlo modré ( Aeshna cyanea )
Šidélko páskované (Coenagrion puella)
Šidélko páskované (Coenagrion puella)
Vážka ploská (Libellula depressa)
Vážka ploská (Libellula depressa)
Vážka obecná (Sympetrum vulgatum)
Vážka obecná (Sympetrum vulgatum)
Vážka červená ( Crocothemis erythraea )
Vážka červená ( Crocothemis erythraea )
Vážka čtyřskvrnná ( Libellula...
Vážka čtyřskvrnná ( Libellula...
Vážka čtyřskvrnná, ( Libellula...
Vážka čtyřskvrnná, ( Libellula...
Vážka ploská, (Libellula depressa)
Vážka ploská, (Libellula depressa)
Vážka ploská, (Libellula depressa)
Vážka ploská, (Libellula depressa)
Vážka ploská, (Libellula depressa)
Vážka ploská, (Libellula depressa)