Green Hermit (Phaethornis guy)

Green Hermit (Phaethornis guy)

Kostarika, La Paz

Zobrazeno: 2327 ×